POKOJE-ŁUKĘCIN.com, Apartamenty Łukęcin, Pokoje Łukęcin, Kwatery prywatne Łukęcin, Łukęcin noclegi, Łukęcin Pokoje, Łukęcin Apartamenty, Pokoje nad morzem, Łukęcin pokoje, do wynajęcia w uroczej i spokojnej okolicy nadmorskiej
Zapoznaj się z Naszym regulaminem
 1. Pokoje wynajmowane są na doby.
 2. Doba pobytu trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych apartamentów lub pokoi.
 5. Gość winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.
 6. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do pokoju.
 7. Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.
 8. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie pokoju. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym pokoju i urządzeń w nim się znajdujących.
 9. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 10. Obsługa nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego pokoju, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu.
 11. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela pokoju. Obsługa ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Psy przez cały czas muszą być trzymane na smyczy.
 12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych pokoju.
 13. Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane przez na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 15. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty pokój, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 16. W pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 17. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament lub pokój osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament lub pokój. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze lokalu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.
 18. Wynajęty pokój należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.
 19. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela lokalu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 20. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.